hellumhjornet

Områdets historie

---

Bygget på lokal historie

---

Like utenfor inngangsdøren til Hellumhjørnet krysser Kalbakkstubben Christoffer Hellums vei. Gaten som har gitt navn til prosjektet er oppkalt etter Christoffer Hellum som var født i Lier i 1834 og som var medlem av formannskapet i Aker herred i flere perioder.

I 1874 overtok 25-år gamle Hellum Nedre Kalbakken gård. Han eide denne helt frem til sin død i 1907. Gården var opprinnelig en husmannsplass under Bredtvet gård, og ble i 1857 utskilt som eget bruk.

Også gårdene Søndre Lindeberg og Bredtvedt var eid av Christoffer Hellum i perioden. Nedre Kalbakken gård, som lå ved Trondheimsveien 397, ble revet i 1954 og kun to år senere fikk Christoffer Hellum veien oppkalt etter seg.


Det gleder oss å kunne videreføre Hellum-navnet og den lokale tilhørigheten på nettopp Kalbakken.